Blog

čistenie fasády

Ako správne postupovať pri čistení fasády?

Postaviť alebo prerobiť bývanie nie je lacnou záležitosťou. Drvivej väčšine ľudí záleží na tom, aby ich rodinný dom alebo sídlo firmy vyzeralo dobre, či už v interiéri alebo v exteriéri. Čo sa týka exteriéru, mnohí z nás neváhajú investovať niekoľko tisíc eur do novej fasády. Nová fasáda sa pýši krásnym vzhľadom bez nečistôt. Postupom času sa však na fasáde začnú usádzať nečistoty, plesne, alebo si na nej vytvárajú hniezda lastovičky. Prostredníctvom tohto článku sa budeme venovať všetkému, čo súvisí s čistením fasády

čistenie fasády

Cena za čistenie fasády

Cena za čistenie fasády závisí od mnohých aspektov. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú cenu čistenia, sa radí napríklad:

  1. spôsob, akým je čistenie vykonávané – čistenie môže byť vykonávané pomocou lanovej techniky, lešenia alebo vysokozdvižnej plošiny, pričom najdrahšia alternatíva je lešenie
  2. kvalita fasádneho náteru – čím je náter kvalitnejší, tým je čistenie jednoduchšie a menej nákladné
  3. miera znečistenia – aj pre čistenie fasády platí, že čím je miera znečistenia väčšia, tým je čistenie komplikovanejšie, a tým pádom sa zvyšuje aj cena čistenia.  
  4. veľkosť čisteného povrchu – čím je miera čisteného povrchu väčšia, tým je aj cena čistenia vyššia, nakoľko čas čistenia trvá dlhšie, a spotrebuje sa aj viac čistiacich prostriedkov. 

Čistenie fasády od machu, rias a plesní

Medzi najčastejšie defekty fasády patrí usádzanie rôznych machov, rias alebo plesní. Tieto nečistoty vznikajú hlavne na severne a východne orientovaných stenách s nedostatkom slnečného svetla. Je potrebné ich odstrániť najmä zo zdravotných dôvodov, pretože machy, riasy a plesne spôsobujú rôzne alergické ochorenia. Okrem zdravotného hľadiska je potrebné zvážiť aj finančné hľadisko, nakoľko usádzaním nečistôt sa hodnota fasády znehodnocuje. Postupom času môžu vplyvom týchto nečistôt vznikať vo fasáde praskliny, ktoré majú tendenciu sa zväčšovať. Odstrániť mach, riasy alebo plesne je možné vysokotlakovým umývaním a nanášaním čistiacich prostriedkov, ktoré sú šetrné k fasáde. 

čistenie fasády od machu a plesní

Čistenie fasády vapkou

 

Medzi najbežnejšie metódy čistenia fasád patrí čistenie vapkou, tzv. vysokotlakové čistenie. Tento druh čistenia je efektívny najmä pri znečistení blatom, prachom alebo pri pavučinách. Všetko, čo má výhody, musí mať zákonite aj nejakú nevýhodu. Vysokotlakové čistenie fasády ma nevýhodu v tom, že nie je vhodné pri mäkšom type fasády, nakoľko tlak vody je naozaj vysoký, a fasádu môže aj poškodiť. Z tohto dôvodu je potrebné prúd vody smerovať aspoň zo vzdialenosti 15 cm. 

čistenie fasády vysokotlakovým čističom

 

Prostriedok na čistenie fasády

 

Efektívne čistenie fasády predstavuje aj čistenie chemickým prípravkom, ktorý sa nanáša na fasádu a má aj ochranný efekt. Výrobou prípravkov na fasády sa zaoberá veľké množstvo chemických firiem. Medzi najväčších výrobcov čistiacich prípravkov patrí napríklad Karcher alebo Primalex. Tieto prípravky sú zamerané na čistenie plesní, rias a iných nečistôt. 

 

Čistenie fasády prípravkom

 

Pri čistení fasády čistiacim prostriedkom je dôležitý určitý postup, inak môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu fasády. V prvom rade je dôležité zvoliť vhodný čistiaci prostriedok. Firmy, ktoré sa zaoberajú čistením fasád, vždy odporučia najvhodnejší čistiaci prostriedok. Vybraný čistiaci prostriedok sa aplikuje na fasádu a nechá sa pôsobiť. Potom je potrebné opláchnuť prostriedok studenou tlakovou vodou, a povrch sa nechá vyschnúť. Po vyschnutí je vhodné naniesť konzervačný ochranný prostriedok. Časový rámec celého aplikovania čistiaceho prostriedka je závislý od toho, aké je počasie. Orientačne sa však pohybuje v rozmedzí 1 až 2 dni. 

 

Čistenie fasády rodinného domu

 

Čistenie fasády na rodinných domoch môže prebiehať rovnako, ako aj na výškových budovách alebo obytných domoch. Výhodou však je výška rodinných domov. Na čistenie fasády rodinného domu nie je potrebné lešenie, ale stačí aj vysokozdvižná plošina, čím sa eliminuje poškodenie fasády domu. 

 

Čistenie fasády od lastovičiek 

 

Veľký problém pre fasády predstavujú práve lastovičky a ich hniezda. Všetky iné nečistoty je možné odstrániť chemickým spôsobom, avšak pri lastovičkách je potrebné postupovať humánne, nakoľko sú zákonom chránené, a pokuta za odstránenie takéhoto hniezda môže predstavovať niekoľko tisíc eur. V prvom rade je potrebné podotknúť, že najdôležitejším aspektom čistenia fasády od lastovičiek, je prevencia proti stavaniu hniezd. Zabrániť znečisteniu lastovičkami sa dá napríklad zakúpením umelého hniezda, ktoré neobsahuje blato, trus a slamu. Práve tieto tri veci znečisťujú fasádu. V prípade, ak si už lastovičky na fasáde hniezdo vytvorili, je potrebné nainštalovať dosku pod hniezdo, ktorá zachytáva trus. Na úplné odstránenie hniezda je však potrebné kontaktovať firmu, ktorá sa čistením fasád zaoberá. 

 

Slovenský Magyar