Blog

Čistenie suchým ľadom

Každý z nás sa už určite stretol s tým, že je potrebné niečo vyčistiť bez toho, aby sa daná vec namočila. Existuje množstvo metód čistenia bez namočenia. Prostredníctvom nasledujúceho článku si popíšeme v súčasnosti jednu z najperspektívnejších metód čistenia, ktorou je čistenie suchým ľadom. V prvom rade je potrebné charakterizovať, čo je suchý ľad. Suchý ľad má teplotu 79℃, a je pevnou formou oxidu uhličitého vo forme peliet. Čistenie touto metódou predstavuje veľké množstvo výhod. Medzi výhody čistenia suchým ľadom zaraďujeme hlavne rýchlosť a efektívnosť čistenia. Je to univerzálna metóda čistenia, ktorá sa dá využívať v priemysle, energetike, stavebníctve, doprave a pod. Pri otryskávaní suchým ľadom sa minimalizuje potreba demontáže jednotlivých častí strojov, čím sa skracuje doba čistenia. Výhodou je aj to, že po čistení nie je nutné vysávať zvyškové kvapaliny vysávačom. Ďalšie zvyšky nečistôt, ako napríklad olej, ropné látky, mazivá a iné, začnú ihneď tuhnúť a veľmi ľahko sa pozbierajú. Okrem času sa šetria aj finančné prostriedky, ktoré netreba vynakladať na drahé čistiace prostriedky, pretože suchý ľad odstráni bez väčších problémov každú nečistotu.

V prípade, ak ste fanúšikom ekológie, je potrebné vyzdvihnúť aj ekologickosť tejto metódy čistenia. Pri čistení suchým ľadom sa do ovzdušia nevypúšťajú žiadne chemické látky. Je to spôsobené najmä tým, že sa používa len netoxický oxid uhličitý so stlačeným vzduchom, čo predstavuje výrazné šetrenie životného prostredia. K ekologickosti môžeme zaradiť aj minimálne množstvo odpadu. Pelety suchého ľadu sa pri čistení okamžite odparujú. Jediné, čo po čistení zostáva, sú zvyšky nečistôt, ktoré boli odstránené z čisteného povrchu. Určite nesmieme zabudnúť ani na vplyv čistenia suchým ľadom na zdravie človeka. Vo všeobecnosti je známe, že suchý ľad inhibuje rast baktérií. Okrem baktérií zastavuje suchý ľad plesní a spór. Výhodou čistenia suchým ľadom je znižovanie kontaminácie inými biologickými látkami. Je netoxický a bez zápachu.

 

Princíp čistenia suchým ľadom

 čistenie suchým ľadom obrázok

Pri čistení suchým ľadom sú dôležité tri základné faktory: kinetická energia, termický šok a sublimácia. Pelety suchého ľadu sú cez stlačený vzduch unášané na nečistoty. Rýchlosť týchto peliet pred dopadom na povrch môže presahovať niekedy aj rýchlosť zvuku. Znečistená plocha sa rýchlo ochladí, krehne, a postupne sa začne uvoľňovať. Po dopade na povrch sa pelety suchého ľadu menia z pevného skupenstva na plynné, pričom sa znásobí 700 až 800-násobne ich objem. Takáto explózia dokonale odstráni znečistenie bez poškodenia čisteného povrchu.

Čo všetko je možné vyčistiť suchým ľadom?

Ako sme už v tomto článku uviedli, čistenie suchým ľadom sa dá využiť takmer v každom odvetví. V praxi sa metódou čistenia suchým ľadom môžu čistiť napríklad dopravné prostriedky, ako napríklad vlaky, autobusy, autá alebo lietadlá. Suchým ľadom sa dá vyčistiť rovnako interiér, ako aj exteriér. V domácnosti je možné využiť čistenie suchým ľadom pri kuchynskom príslušenstve, podlahách, terasách, obkladoch či odstraňovaní starých náterov. Čistením suchým ľadom je možné odstrániť aj zaschnutý betón, grafity, odstreky po bodovom zváraní a mnoho ďalšieho. Aplikovať sa dá na najrozličnejšie materiály ako drevo, kovy a pod. Suchým ľadom je možné odstrániť aj hrdzu alebo vodný kameň. S určitosťou môžeme tvrdiť, že neexistuje nečistota, s ktorou by si suchý ľad neporadil.

 

 

 

Slovenský Magyar