Blog

Sanácia fasád so spoločnosťou FAMUS s.r.o.

Fasáda je najvrchnejšou časťou stavby, ktorá prichádza do styku s vonkajším okolím, klimatickými aj poveternostnými vplyvmi. Zároveň slúži na ochranu určitých stavieb pred vonkajšími vplyvmi Vplyvom vonkajších podmienok dochádza k degradácii fasád. Ak sa o fasádu nestaráte, môže to byť najmä zateplenie, tvorba tepelných mostov, únik tepla a tvorba plesní, čo má veľký vplyv na vaše zdravie. Sanácia fasád môže zlepšiť len stav omietky, ale aj obnovenie funkčnosti zateplenia.

Zelené a čierne fľaky na fasádach nie sú len estetickou záležitosťou každej stavby, ale aj znakom toho, že je najvyšší čas postarať sa o fasádu. Organické nečistoty na fasáde ju začínajú poškodzovať. Je jedno či máte stavbu zateplenú kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, brizolitovou omietkou alebo len pôvodný panel, ktorý je dostatočne vybavený, čo najskôr.

Správna diagnostika stavu fasády je prvým krokom. Aby bol dostatočný príjem sanácie, získate každú postihnutú plochu. Aj to najmenšie poškodenie, trhliny či olupovanie vrstiev je potrebné opraviť následne musí začať do celkovej sanácie fasád.

V našej spoločnosti máme skúsených odborníkov, ktorí prezrú, skontrolujú a zhodnotia stav vašich bytových domov ZADARMO! Zároveň vám odporučia aj najvhodnejší spôsob sanácie vašej fasády.

Špinavé fasády

Za špinavé fasády môžu väčšinou riasy, huby a plesne. Nachádzajú bežne okolo nás, kým ale nedôjde k ich rastu a premnoženiu nie sú produkty. Problém nastane ak si vhodné miesto, kde môže prežiť a rásť. Najčastejšie sú to fasády domov. Pre svoj rast tu majú všetko – kyslík, teplo a aj vlhko. Tieto mikroorganizmy dokážu prežiť aj nepriaznivé obdobie, jednoducho obmedzia až zastavia svoje životné funkcie a pri najbližšej príležitosti sa ako zázrakom zas prebudia. Bez povšimnutia dokážu prežiť aj viac ako dvadsať rokov.

Plesne majú vhodné podmienky na severných stranách budov a na stenách, ktoré sú v priamom kontakte so zeleňou. Nájdete ich aj na miestach, kde je problém s vodou. Ideálnym miestom pre plesne sú aj zateplené steny, ktoré nie sú tak vyhrievané a v zimných mesiacoch majú určitú teplotu.

Materiál a povrch fasády je dôležitý pre ich degradáciu. V minulosti najpoužívanejšie disperzné omietky majú neutrálne pH (pH 5,8 až 6,9), ktoré nevytvára takmer žiadnu chemickú bariéru pre mikroorganizmy. Pridanie protiplesňovej prísady do týchto omietok zvýšilo výrazne len ich cenu, nie účinok. Ďalšou nevýhodou je mäknutie disperzných omietok vo vlhkom prostredí. Plesne a huby sa tak môžu ľahšie prichytiť na fasádu.

Umývanie – lacná a efektívna sanácia fasád

Ako najefektívnejší spôsob sanácie fasády sa ukázalo umývanie. Keďže nám v spoločnosti FAMUS záleží na prírode, používame na umývanie fasády prostriedky s biodegradabilnou chémiou. Táto chémia neškodí zeleni okolo domu a ani obyvateľom. Následne použijeme parné čističe, ktoré fasádu dokonale vydezinfikujú. Zneškodnia mikroorganizmu aj hlboko v póroch omietky. Krokom je impregnácia, ktorá zabraňuje minimálnemu zachyteniu a množeniu mikroorganizmov na ďalších 5 rokov.

Aby sme nepoškodili fasádu

  • vykonávame 95% sanáciu fasád z vysokozdvižných plôch
  • pri čistení nastavíme ideálny tlak, ktorý nepoškodí omietku ale zničí mikroorganizmy.

Sanácia fasád umývaním špeciálnou biodegradabilnou chémiou a jej následnou výhodou je cenovo najvýhodnejším spôsobom ako vrátiť fasádu jej farbu a aj účel.

Keď umývanie nestačí

Mikrotrhliny, olupovanie vrstiev, praskliny a ďalšie poškodené fasády je potrebné opraviť. Aj s týmto problémom vám vieme pomôcť. Najčastejšími látkami sú mikrotrhliny, v ktorých sa radia držia mikroorganizmy a často dochádza k prieniku vlhkosti a vody do zatepľovacieho systému. Po dôkladnom umytí trhliny sanujeme špeciálnym plniacim náterom renomovanej nemeckej spoločnosti STO. Zabráni sa hlavne tak zateplenie a predĺženie sa jeho životnosť.

Mnoho výrobcov zatepľovacích systémov odporúča pravidelnú starostlivosť o tento systém nasledovne:

  • každých 5 až 7 rokov fasádu a naimpregnovať
  • v životnosti zateplovacieho systému (12 – 14 rokov) natrieť fasádu v polovici novou farbou a aditívami
  • 20 roku fasádu znova okolo a naimpregnovať.

Súčasná cena, ktorú by ste za takúto starostlivosť zaplatili cca 23 000 eur na 1000 m2 .

Naša spoločnosť je pripravená vám tento servis v plnom rozsahu zabezpečiť.

Špeciálny systém SPIRAL ANKSYS

V minulosti pri poškodení kotvenia ETICS bolo možné odstrániť staré zateplenie a nahradenie nového. Teraz šetrné zateplenie môžete riešiť aj iným a lacnejším spôsobom. Sme špecialistami na sanáciu fasád nie len vďaka odborníkom a zručným zamestnancom ale aj vďaka moderným technológiám, ktoré používame . Patrí medzi ne aj špeciálny systém SPIRAL ANKSYS od nemeckej spoločnosti STO. Výnimočnosť systému Spiral Anksys spočíva v dodatočnom kotvení, obnovení súdržnosti a prídržnosti pôvodného zateplenia. Vyhnete sa tak časovo finančne nákladnému odstraňovaniu nebezpečného zateplenia a montáže nového.

V prípade, že bol zatepľovací systém realizovaný chybne, je dôležité čo najskôr nájsť chybu. Dokotvený systém s porušenou súdržnosťou vrstiev dokáže udržať životnosť na dlhú dobu, tj cca 25 rokov.

Slovenský Magyar